Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

 

 

Informacje dla uczniów klas 8

Termin egzamin ósmoklasisty nie ulega zmianie (25  – 27 maja).

Wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym.

Informacje dla uczniów klasy 7

W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r. z trzech przedmiotów.

Nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego.

Więcej informacji na temat egzaminu ósmoklasisty na stronach internetowych:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/egzaminy-i-sprawdziany/zasady-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-zewnetrznych-w-latach-2021-2023/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-cke-o-egzaminie-osmoklasisty-przeprowadzanym-od-25-do-27-maja-2021-r

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/egzaminy-i-sprawdziany/wytyczne-ckemein-i-gis-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r