Uzupełnienie sprzętu w sali komputerowej

Powolutku w dobrym kierunku 😊
Cieszymy się, że nasi uczniowie będą korzystali z nowych laptopów podczas zajęć informatyki i nie tylko 😉
Sprzęt w całości został zakupiony w ramach dotacji na prowadzenie szkoły 💪
Oby zawsze były narzędziem do właściwego poszukiwania wiedzy i umiejętności 👍
Może być zdjęciem przedstawiającym tabela i w budynku