Super uczniowie

 

 

2.02. 2021 r. zgodnie z Statutem Szkoły, za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie

w I semestrze – Rada Pedagogiczna wyróżniła następujących uczniów :

 

Lena Szuler, Barbara Czerwińska, Aleksandra Milewska 

Tomasz Burzyński (4,92), Filip Śliwiński (4,83) Bartłomiej Dzija (4,75)

Julia Szuler (4,93), Śliwińska Kaja (4.86), Hahnel Emilia (4.86)

Julia Moric (5,07)


Zgodnie z Statutem Szkoły  na wniosek wychowawców za 100% frekwencję na zajęciach

w I semestrze  – Rada Pedagogiczna  wyróżniła:

Magdalena Putz kl.I Marta Jarzina kl. III, Paweł Wilczek kl. VIII