Strona główna

Szkoła Podstawowa w Bargłówce znajduje się w województwie śląskim w gminie Sośnicowice.

W roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza do niej 87 uczniów. Kadra pedagogiczna to 19 nauczycieli.

W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia oraz logopeda.

Ponadto prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające – sportowe, logorytmika jak również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego i matematyki . Bazę szkoły stanowią pracownie przedmiotowe m. in. przyrodnicza, historyczna. Jest sala gimnastyczna.

Zapraszamy również do odwiedzenia okolic naszej szkoły, które należą do Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych.