Próbny alarm ewakuacyjny

Jednym z wielu ważnych zadań szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w szkole. W przypadku pożaru ludzie często reagują niewłaściwie dlatego, że nie wiedzą jak się zachować.

W dniu 30 września 2020r. odbyły się w naszej szkole ćwiczenia, które miały na celu przygotowanie wszystkich osób przebywających w szkole do ewakuacji w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu – uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki. Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważna kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.