Nauczyciele i pracownicy

Przedmiot / Funkcja Nauczyciel/pracownik
Dyrektor szkoły

Wicedyrektor ds. pedagogicznych

mgr Agnieszka Pawłowska

mgr Kamila Czerwińska

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Przeliorz
mgr Małgorzata Malinowska-Idasiak
Język polski mgr Wiktoria Wróblewska-Kondek
Język niemiecki

Język mniejszości narodowej

mgr Sandra Langer

 

Język angielski  

mgr Kornelia Warych

Historia mgr Dariusz Łabaj
Geografia mgr Kamila Czerwińska
Chemia mgr Marta Matuszewska
Matematyka mgr Marta Matuszewska
Przyroda mgr Kamila Czerwińska
Biologia mgr Kamila Czerwińska
Technika mgr Sylwia Langer
Fizyka mgr Marta Matuszewska
Informatyka mgr Kamila Czerwińska
Religia ks. Józef Sklorz

mgr Małgorzata Koston

Wychowanie fizyczne
Agnieszka Kukurudza
Muzyka Paula Wojtke
Plastyka mgr Sylwia Langer
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wiedza o społeczeństwie mgr Dariusz Łabaj
Świetlica mgr Karolina Odoj
Pedagog szkolny mgr Martyna Mika
Psycholog szkolny mgr Katarzyna Trochimowicz
Logopedia mgr Wiktoria Wróblewska-Kondek
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia /

Pedagog specjalny

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

 

mgr Martyna Mika

mgr Gizela Smiatek