Informacja dla Rodziców i Opiekunów!

Informacja dla Rodziców i Opiekunów 😊
Prosimy o dostarczenie wypisanych i podpisanych dwóch egzemplarzy umowy
na posiłki do wychowawców klas najpóźniej do tego czwartku by od poniedziałku
posiłki mogły być już wydawane dzieciom, których rodzice bądź opiekunowie zdeklarowali taką chęć.