SUPER UCZNIOWIE


25.01. 2022 r. zgodnie z Statutem Szkoły, za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie w I semestrze – Rada Pedagogiczna wyróżniła następujących uczniów :

Kl. I :    A. Masarczyk, T. Tischbierek, Z. Mainka

Kl. II:    H. Śliwińska,  K. Franik, L. Jonda,

W. Ogonowska, M. Masarczyk

kl. IV:    A. Milewska ( śr. ocen 4,83) B. Czerwińska ( 4,83)

kl. V:      T. Burzyński ( śr. ocen 4,79) 

kl. VII :  K. Śliwińska ( śr. ocen 4,79)

kl. VIII :  J. Zok ( śr. ocen 5,0)