Zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art.42.2 KN) oraz zdw

Rodzaj realizowanych zajęć

Klasa/ilość dzieci

Realizacja(dzień)

Imię i nazwisko nauczyciela

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  z matematyki

V-VI/9

Piątek 13:55-14:40

 

      Krzysztof Zawadzki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

VII/7

Piątek 14:50-15:35

    Krzysztof Zawadzki

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego

 

 

Alicja Walus-Wspaniały

 

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I/5

III/4

Poniedziałek 12:05-12:50

Poniedziałek 12:50-13:45

Sylwia Langer

Kółko integracji sensorycznej” Aktywnie po zdrowie”

I/6

Poniedziałek 7:40-8:25

 Małgorzata

Malinowska –Idasiak

Kółko chemiczne

VII/12

Wtorek 14:50-15:35

Danuta Paśnik-Rybińska

 

Kółko z języka angielskiego

III/6

Wtorek 13:35-14:40

Anna Gold-Cywińska

 

 

MAITRI – Adopcja serca

V-VI/4

Piątek 13:55-14:40

Józef Sklorz

 

Innowacja pedagogiczna –kółko dziennikarskie –

blog internetowy jako wykorzystanie nowoczesnych narzędzi TIK  w nauczaniu

V/5

Środa 13:55-14:40

Sabina Scholz-Michalik

Kółko humanistyczno - matematyczne

III/4

Wtorek 13:00-13:45

Ewa Giedrys-Krysa

 

 

Mała Ojczyzna – kącik regionalny

IV-VII/12

Poniedziałek 7:45-8:30

Dariusz  Łabaj

 

 

Kółko informatyczne

I-VII/6

Czwartek 7:45-8:30

Bogumiła Pawliczek

 

 

Kółko Sportowo-Turystyczno-Ekologiczne

VII/7

Zajęcia blokowe

I i II semestr

Grzegorz Czarny

 

 

Kółko „Dobry start – lepsza przyszłość” – zajęcia ogólnorozwojowe

I/8

Poniedziałek 12:05-12:50

Marta Dzwonek