Wykaz podręczników rok szkolny 2020/2021

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA - RELIGIA

w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasa I – „Żyjemy w Bożym świecie” wydawnictwo Jedność  - tylko ćwiczenia

Klasa II „Idziemy do Jezusa” wydawnictwo Jedność – tylko ćwiczenia

Klasa III „Jezus jest z nami” wydawnictwo Jedność  - podręcznik i ćwiczenia

Klasa IV „Miejsce pełne BOGActw – wydawnictwo Jedność - podręcznik i ćwiczenia

Klasa VI „Tajemnice BOGAtego życia” – wydawnictwo Jedność - podręcznik i ćwiczenia

Klasa VII „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” - wydawnictwo Jedność – tylko podręcznik

Klasa VIII„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" - wydawnictwo Jedność – tylko podręcznik

 

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA- JĘZYK NIEMIECKI

w roku szkolnym 2020/2021

Klasa I „ Hallo Anna 1” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń wydaw. LektorKlett

Klasa II „ Hallo Anna 2” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń wydaw. LektorKlett

Klasa III  „Hallo Anna 3”  - podręcznik i zeszyt ćwiczeń wydaw. LektorKlett

Klasa IV „ Punkt 4” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń – Wydaw. WSiP

Klasa VI „ Punkt 6”  – podręcznik i zeszyt ćwiczeń – Wydaw. WSiP