Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 5 a » 6 a » 7 a » 8 a

Plany nauczycieli

» Czarny G. » Czerwińska K. » Dzwonek M. » Giedrys-Krysa E. » Halder A. » Idasiak M. » Krysa B. » Kubala M. » Kusyk-Bardzińska K. » Langer S. » Łabaj D. » Maj J. » Matuszewska M. » Paśnik - Rybińska D. » Pawliczek B. » Scholz-Michalik S. » Sklorz J. » Szombara E. » Urbanek B. » Walus-Wspaniały A. » Wyrozumski W.

Plany różnych dzienników

» 1 a » 2 a » 3 a » Biblioteka » logopedia 2 » logopedia 3 » logopedia1 » Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kl V » Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kl VII » Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze klasa I » Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki V. » Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki VII. » Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego kl. VI » Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego w kl. VIII » zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze » Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa II » Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa III » Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa V » Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa VI » Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa VII » Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa VIII » Zajęcia rewalidacyjne - klasa III » Zajęcia rewalidacyjne - klasa V » Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - klasy I-III » Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - klasy V-VI » Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne -klasy VII-VIII » Zajęcia SKS » ZDW » zdw matematyka kl.6 » zdw matematyka kl.8

Klasa 5 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 Historia
5 a - Łabaj D. (2)
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
5 a - Scholz-Michalik S. (2)
język polski
5 a - Walus-Wspaniały A. (2)
język angielski
5 a - Urbanek B. (2)
Biologia
5 a - Czerwińska K. (2)
2 09:20-10:05 język polski
5 a - Walus-Wspaniały A. (2)
technika
5 a - Langer S. (2)
technika
5 a - Langer S. (2)
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
5 a - Scholz-Michalik S. (2)
język polski
5 a - Walus-Wspaniały A. (2)
3 10:10-10:55 matematyka
5 a - Matuszewska M. (2)
wychowanie fizyczne
5 a - Czarny G. (sala gimnastyczna)
plastyka
5 a - Halder A. (2)
język polski
5 a - Walus-Wspaniały A. (2)
wychowanie do życia w rodzinie
5 a - Langer S. (2)
4 11:10-11:55 Informatyka
5 a - Wyrozumski W. (2)
wychowanie fizyczne
5 a - Czarny G. (sala gimnastyczna)
matematyka
5 a - Matuszewska M. (2)
matematyka
5 a - Matuszewska M. (2)
Geografia
5 a - Czarny G. (2)
5 12:05-12:50 Język mniejszości narodowej - niemiecki.
5 a - Scholz-Michalik S. (2)
język angielski
5 a - Urbanek B. (2)
religia
5 a - Sklorz J. (2)
Historia
5 a - Łabaj D. (2)
matematyka
5 a - Matuszewska M. (2)
6 13:00-13:45 religia
5 a - Sklorz J. (2)
język polski
5 a - Walus-Wspaniały A. (2)
muzyka
5 a - Kubala M. (2)
wychowanie fizyczne
5 a - Czarny G. (sala gimnastyczna)
7 13:55-14:40 język angielski
5 a - Urbanek B. (2)
Własna historia i kultura
5 a - Scholz-Michalik S. (2)
zajęcia z wychowawcą
5 a - Urbanek B. (2)
wychowanie fizyczne
5 a - Czarny G. (sala gimnastyczna)
8 14:50-15:35

Klasa 6 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 język polski
6 a - Walus-Wspaniały A. (4)
technika
6 a - Langer S. (4)
plastyka
6 a - Halder A. (4)
język polski
6 a - Walus-Wspaniały A. (4)
technika
6 a - Langer S. (4)
2 09:20-10:05 religia
6 religia - Sklorz J. (4)
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
6 a - Scholz-Michalik S. (4)
język polski
6 a - Walus-Wspaniały A. (4)
Historia
6 a - Łabaj D. (4)
język angielski
6 a - Urbanek B. (4)
3 10:10-10:55 wychowanie do życia w rodzinie
6 a - Langer S. (4)
język angielski
6 a - Urbanek B. (4)
religia
6 religia - Sklorz J. (4)
matematyka
6 a - Paśnik - Rybińska D. (4)
matematyka
6 a - Paśnik - Rybińska D. (4)
4 11:10-11:55 Historia
6 a - Łabaj D. (4)
matematyka
6 a - Paśnik - Rybińska D. (4)
matematyka
6 a - Paśnik - Rybińska D. (4)
język angielski
6 a - Urbanek B. (4)
język polski
6 a - Walus-Wspaniały A. (4)
5 12:05-12:50 wychowanie fizyczne
6 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)
język polski
6 a - Walus-Wspaniały A. (4)
muzyka
6 a - Kubala M. (4)
wychowanie fizyczne
6 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)
Biologia
6 a - Czerwińska K. (4)
6 13:00-13:45 wychowanie fizyczne
6 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)
Geografia
6 a - Czarny G. (4)
zajęcia z wychowawcą
6 a - Paśnik - Rybińska D. (4)
wychowanie fizyczne
6 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
6 a - Scholz-Michalik S. (4)
7 13:55-14:40 Informatyka
6 a - Wyrozumski W. (4)
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
6 a - Scholz-Michalik S. (4)
Własna historia i kultura
6 a - Scholz-Michalik S. (4)
8 14:50-15:35

Klasa 7 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 religia
7 religia - Sklorz J. (3)
Fizyka
7 a - Matuszewska M. (3)
religia
7 religia - Sklorz J. (3)
język niemiecki
7 a - Scholz-Michalik S. (3)
język polski
7 a - Walus-Wspaniały A. (3)
2 09:20-10:05 Historia
7 a - Łabaj D. (3)
matematyka
7 a - Paśnik - Rybińska D. (3)
plastyka
7 a - Halder A. (3)
język polski
7 a - Walus-Wspaniały A. (3)
matematyka
7 a - Paśnik - Rybińska D. (3)
3 10:10-10:55 język polski
7 a - Walus-Wspaniały A. (3)
Chemia
7 a - Paśnik - Rybińska D. (3)
matematyka
7 a - Paśnik - Rybińska D. (3)
Historia
7 a - Łabaj D. (3)
Biologia
7 a - Czerwińska K. (3)
4 11:10-11:55 matematyka
7 a - Paśnik - Rybińska D. (3)
język polski
7 a - Walus-Wspaniały A. (3)
język polski
7 a - Walus-Wspaniały A. (3)
matematyka
7 a - Paśnik - Rybińska D. (3)
Biologia
7 a - Czerwińska K. (3)
5 12:05-12:50 Informatyka
7 a - Wyrozumski W. (3)
język niemiecki
7 a - Scholz-Michalik S. (3)
Chemia
7 a - Paśnik - Rybińska D. (3)
Fizyka
7 a - Matuszewska M. (3)
Geografia
7 a - Czarny G. (3)
6 13:00-13:45 język angielski
7 a - Urbanek B. (3)
język angielski
7 a - Urbanek B. (3)
język angielski
7 a - Urbanek B. (3)
zajęcia z wychowawcą
7 a - Scholz-Michalik S. (3)
7 13:55-14:40 wychowanie fizyczne
7 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)
Geografia
7 a - Czarny G. (3)
muzyka
7 a - Kubala M. (3)
wychowanie fizyczne
7 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)
8 14:50-15:35 wychowanie fizyczne
7 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)
Doradztwo zawodowe
7 a - Szombara E. (3)
wychowanie fizyczne
7 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)

Klasa 8 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 religia
8 religia - Sklorz J. (3)
matematyka
8 a - Paśnik - Rybińska D. (6)
religia
8 religia - Sklorz J. (3)
Historia
8 a - Łabaj D. (6)
matematyka
8 a - Paśnik - Rybińska D. (6)
2 09:20-10:05 Informatyka
8 a - Wyrozumski W. (6)
Fizyka
8 a - Matuszewska M. (6)
matematyka
8 a - Paśnik - Rybińska D. (6)
język angielski
8 a - Urbanek B. (6)
Biologia
8 a - Czerwińska K. (6)
3 10:10-10:55 Historia
8 a - Łabaj D. (6)
język niemiecki
8 a - Scholz-Michalik S. (6)
język polski
8 a - Walus-Wspaniały A. (6)
Fizyka
8 a - Matuszewska M. (6)
język polski
8 a - Walus-Wspaniały A. (6)
4 11:10-11:55 język polski
8 a - Walus-Wspaniały A. (6)
język angielski
8 a - Urbanek B. (6)
Wiedza o społeczeństwie
8 a - Maj J. (6)
język polski
8 a - Walus-Wspaniały A. (6)
Chemia
8 a - Paśnik - Rybińska D. (6)
5 12:05-12:50 matematyka
8 a - Paśnik - Rybińska D. (6)
Geografia
8 a - Czarny G. (6)
Wiedza o społeczeństwie
8 a - Maj J. (6)
matematyka
8 a - Paśnik - Rybińska D. (6)
język polski
8 a - Walus-Wspaniały A. (6)
6 13:00-13:45 Chemia
8 a - Paśnik - Rybińska D. (6)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 a - Maj J. (6)
zajęcia z wychowawcą
8 a - Scholz-Michalik S. (6)
język angielski
8 a - Urbanek B. (6)
7 13:55-14:40 wychowanie fizyczne
8 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)
Doradztwo zawodowe
8 a - Szombara E. (6)
wychowanie fizyczne
8 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)
język niemiecki
8 a - Scholz-Michalik S. (6)
8 14:50-15:35 wychowanie fizyczne
8 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
8 a - Krysa B. (sala gimnastyczna)

Nauczyciel Czarny Grzegorz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15
2 09:20-10:05
3 10:10-10:55 wychowanie fizyczne
5 a (sala gimnastyczna)
4 11:10-11:55 wychowanie fizyczne
5 a (sala gimnastyczna)
Geografia
5 a (2)
5 12:05-12:50 Geografia
8 a (6)
Geografia
7 a (3)
6 13:00-13:45 Geografia
6 a (4)
wychowanie fizyczne
5 a (sala gimnastyczna)
7 13:55-14:40 Geografia
7 a (3)
wychowanie fizyczne
5 a (sala gimnastyczna)
8 14:50-15:35

Nauczyciel Czerwińska Kamila - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 Biologia
5 a (2)
2 09:20-10:05 Biologia
8 a (6)
3 10:10-10:55 Biologia
7 a (3)
4 11:10-11:55 Biologia
7 a (3)
5 12:05-12:50 Biologia
6 a (4)
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Dzwonek Marta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15
2 09:20-10:05
3 10:10-10:55
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Giedrys-Krysa Ewa - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15
2 09:20-10:05
3 10:10-10:55
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Halder Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 plastyka
6 a (4)
2 09:20-10:05 plastyka
7 a (3)
3 10:10-10:55 plastyka
5 a (2)
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Idasiak Małgorzata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15
2 09:20-10:05
3 10:10-10:55
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Krysa Błażej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15
2 09:20-10:05
3 10:10-10:55
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50 wychowanie fizyczne
6 a (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 a (sala gimnastyczna)
6 13:00-13:45 wychowanie fizyczne
6 a (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 a (sala gimnastyczna)
7 13:55-14:40 wychowanie fizyczne
7 a (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
8 a (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
7 a (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
8 a (sala gimnastyczna)
8 14:50-15:35 wychowanie fizyczne
7 a (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
8 a (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
7 a (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
8 a (sala gimnastyczna)

Nauczyciel Kubala Marcin - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15
2 09:20-10:05
3 10:10-10:55
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50 muzyka
6 a (4)
6 13:00-13:45 muzyka
5 a (2)
7 13:55-14:40 muzyka
7 a (3)
8 14:50-15:35

Nauczyciel Kusyk-Bardzińska Karina - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15
2 09:20-10:05
3 10:10-10:55
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Langer Sylwia - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 technika
6 a (4)
technika
6 a (4)
2 09:20-10:05 technika
5 a (2)
technika
5 a (2)
3 10:10-10:55 wychowanie do życia w rodzinie
6 a (4)
wychowanie do życia w rodzinie
5 a (2)
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Łabaj Dariusz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 Historia
5 a (2)
Historia
8 a (6)
2 09:20-10:05 Historia
7 a (3)
Historia
6 a (4)
3 10:10-10:55 Historia
8 a (6)
Historia
7 a (3)
4 11:10-11:55 Historia
6 a (4)
5 12:05-12:50 Historia
5 a (2)
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Maj Józef - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15
2 09:20-10:05
3 10:10-10:55
4 11:10-11:55 Wiedza o społeczeństwie
8 a (6)
5 12:05-12:50 Wiedza o społeczeństwie
8 a (6)
6 13:00-13:45 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 a (6)
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Matuszewska Marta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 Fizyka
7 a (3)
2 09:20-10:05 Fizyka
8 a (6)
3 10:10-10:55 matematyka
5 a (2)
Fizyka
8 a (6)
4 11:10-11:55 matematyka
5 a (2)
matematyka
5 a (2)
5 12:05-12:50 Fizyka
7 a (3)
matematyka
5 a (2)
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Paśnik - Rybińska Danuta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 matematyka
8 a (6)
matematyka
8 a (6)
2 09:20-10:05 matematyka
7 a (3)
matematyka
8 a (6)
matematyka
7 a (3)
3 10:10-10:55 Chemia
7 a (3)
matematyka
7 a (3)
matematyka
6 a (4)
matematyka
6 a (4)
4 11:10-11:55 matematyka
7 a (3)
matematyka
6 a (4)
matematyka
6 a (4)
matematyka
7 a (3)
Chemia
8 a (6)
5 12:05-12:50 matematyka
8 a (6)
Chemia
7 a (3)
matematyka
8 a (6)
6 13:00-13:45 Chemia
8 a (6)
zajęcia z wychowawcą
6 a (4)
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Pawliczek Bogumiła - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15
2 09:20-10:05
3 10:10-10:55
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Scholz-Michalik Sabina - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 Język mniejszości narodowej - niemiecki.
5 a (2)
język niemiecki
7 a (3)
2 09:20-10:05 Język mniejszości narodowej - niemiecki.
6 a (4)
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
5 a (2)
3 10:10-10:55 język niemiecki
8 a (6)
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50 Język mniejszości narodowej - niemiecki.
5 a (2)
język niemiecki
7 a (3)
6 13:00-13:45 zajęcia z wychowawcą
7 a (3)
zajęcia z wychowawcą
8 a (6)
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
6 a (4)
7 13:55-14:40 Własna historia i kultura
5 a (2)
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
6 a (4)
Własna historia i kultura
6 a (4)
język niemiecki
8 a (6)
8 14:50-15:35

Nauczyciel Sklorz Józef - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 religia
7 religia (3)
religia
8 religia (3)
religia
7 religia (3)
religia
8 religia (3)
2 09:20-10:05 religia
6 religia (4)
3 10:10-10:55 religia
6 religia (4)
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50 religia
5 a (2)
6 13:00-13:45 religia
5 a (2)
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Szombara Ewa - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15
2 09:20-10:05
3 10:10-10:55
4 11:10-11:55
5 12:05-12:50
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40 Doradztwo zawodowe
8 a (6)
8 14:50-15:35 Doradztwo zawodowe
7 a (3)

Nauczyciel Urbanek Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 język angielski
5 a (2)
2 09:20-10:05 język angielski
8 a (6)
język angielski
6 a (4)
3 10:10-10:55 język angielski
6 a (4)
4 11:10-11:55 język angielski
8 a (6)
język angielski
6 a (4)
5 12:05-12:50 język angielski
5 a (2)
6 13:00-13:45 język angielski
7 a (3)
język angielski
7 a (3)
język angielski
7 a (3)
język angielski
8 a (6)
7 13:55-14:40 język angielski
5 a (2)
zajęcia z wychowawcą
5 a (2)
8 14:50-15:35

Nauczyciel Walus-Wspaniały Alicja - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15 język polski
6 a (4)
język polski
5 a (2)
język polski
6 a (4)
język polski
7 a (3)
2 09:20-10:05 język polski
5 a (2)
język polski
6 a (4)
język polski
7 a (3)
język polski
5 a (2)
3 10:10-10:55 język polski
7 a (3)
język polski
8 a (6)
język polski
5 a (2)
język polski
8 a (6)
4 11:10-11:55 język polski
8 a (6)
język polski
7 a (3)
język polski
7 a (3)
język polski
8 a (6)
język polski
6 a (4)
5 12:05-12:50 język polski
6 a (4)
język polski
8 a (6)
6 13:00-13:45 język polski
5 a (2)
7 13:55-14:40
8 14:50-15:35

Nauczyciel Wyrozumski Wiesław - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:30-09:15
2 09:20-10:05 Informatyka
8 a (6)
3 10:10-10:55
4 11:10-11:55 Informatyka
5 a (2)
5 12:05-12:50 Informatyka
7 a (3)
6 13:00-13:45
7 13:55-14:40 Informatyka
6 a (4)
8 14:50-15:35

Dziennik 1 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
11:10-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
12:05-12:50
religia
Sklorz J. (7)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
11:10-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
12:05-12:50
Edukacja informatyczna
Giedrys-Krysa E. (7)
13:00-13:45
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
Scholz-Michalik S. (7)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
11:10-11:55
religia
Sklorz J. (7)
12:05-12:50
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
Scholz-Michalik S. (7)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
11:10-11:55
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
Scholz-Michalik S. (7)
12:05-12:50
język angielski
Urbanek B. (7)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
10:10-10:55
język angielski
Urbanek B. (7)
11:10-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)
12:05-12:50
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)

Dziennik 2 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
11:10-11:55
religia
Sklorz J. (5)
12:05-12:50
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
13:00-13:45
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
Scholz-Michalik S. (5)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
11:10-11:55
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
Scholz-Michalik S. (5)
12:05-12:50
Edukacja informatyczna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
11:10-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
12:05-12:50
język angielski
Urbanek B. (5)
13:00-13:45
religia
Sklorz J. (5)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
11:10-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)
11:10-11:55
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
Scholz-Michalik S. (5)
12:05-12:50
język angielski
Urbanek B. (5)

Dziennik 3 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
10:10-10:55
religia
Sklorz J. (1)
11:10-11:55
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
Scholz-Michalik S. (1)
12:05-12:50
język angielski
Urbanek B. (1)
13:00-13:45
Edukacja informatyczna
Wyrozumski W. (1)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
11:10-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
12:05-12:50
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
09:20-10:05
religia
Sklorz J. (1)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
11:10-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
12:05-12:50
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
13:00-13:45
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
Scholz-Michalik S. (1)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
11:10-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
08:30-09:15
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
10:10-10:55
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)
11:10-11:55
język angielski
Urbanek B. (1)
12:05-12:50
Język mniejszości narodowej - niemiecki.
Scholz-Michalik S. (1)

Dziennik Biblioteka - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:55-14:40
Biblioteka
Scholz-Michalik S. (biblioteka)
14:50-15:35
Biblioteka
Scholz-Michalik S. (biblioteka)
14:50-15:35
Biblioteka
Scholz-Michalik S. (biblioteka)
11:10-11:55
Biblioteka
Scholz-Michalik S. (biblioteka)
14:50-15:35
Biblioteka
Scholz-Michalik S. (biblioteka)
13:55-14:40
Biblioteka
Scholz-Michalik S. (biblioteka)
11:10-11:55
Biblioteka
Scholz-Michalik S. (biblioteka)

Dziennik logopedia 2 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:55-14:40
logopedia
Idasiak M. (1)

Dziennik logopedia 3 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:00-13:45
logopedia
Idasiak M. (1)

Dziennik logopedia1 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:00-13:45
logopedia
Idasiak M. (1)

Dziennik Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze klasa I - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:00-13:45
edukacja wczesnoszkolna
Giedrys-Krysa E. (7)

Dziennik Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki V. - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota

Dziennik Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki VII. - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota

Dziennik Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego w kl. VIII - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota

Dziennik zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
12:05-12:50
edukacja wczesnoszkolna
Idasiak M. (1)

Dziennik Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa II - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
12:05-12:50
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)

Dziennik Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa III - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:00-13:45
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)

Dziennik Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa V - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:55-14:40
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)

Dziennik Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa VI - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:55-14:40
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)

Dziennik Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa VII - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
14:50-15:35
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)

Dziennik Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa VIII - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
14:50-15:35
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)

Dziennik Zajęcia rewalidacyjne - klasa III - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:50-14:50
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)
12:55-13:55
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)

Dziennik Zajęcia rewalidacyjne - klasa V - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:20-08:20
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)
14:50-15:50
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)

Dziennik Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - klasy I-III - plan lekcji

Brak planu dla dziennika.

Dziennik Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - klasy V-VI - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:55-14:40
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)

Dziennik Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne -klasy VII-VIII - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
14:50-15:35
zajęcia z pedagogiem
Dzwonek M. (biblioteka)

Dziennik Zajęcia SKS - plan lekcji

Brak planu dla dziennika.

Dziennik ZDW - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:00-13:45
edukacja wczesnoszkolna
Kusyk-Bardzińska K. (5)

Dziennik zdw matematyka kl.6 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
14:50-15:35
matematyka
Paśnik - Rybińska D. (4)

Dziennik zdw matematyka kl.8 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
13:55-14:40
matematyka
Paśnik - Rybińska D. (7)